Nye vikariater på medicinsk afdeling i Nuuk

tasiilaq i Grøndland

Vi har netop fået nye vikariater ind på medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
Medicinsk afdeling i Nuuk har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Hospitalet modtager patienter til udredning, diagnosticering, pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge medicinske afsnit modtager både akutte og planlagte patienter. Samlet råder medicinsk afdeling over 32 sengepladser og et Intermediært afsnit på 6 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. 

Har du bred medicinsk erfaring og lyder ovenstående som noget, du kunne være nysgerrig på, så kan det være dig, vi leder efter til et af nedenstående vikariater:

  • Sygeplejerske til medicinsk afd. M1 (Onkologi, Infektionsmedicin, Mave-tarm) i perioden 30/11-22 til 12/1-23
  • Sygeplejerske til medicinsk afd. M2 (Pædiatri, Nefrologi, kardiologi) i perioden 5/12-22 til 29/12-22
  • Sygeplejerske til medicinsk afd. M2 (Pædiatri, Nefrologi, kardiologi) i perioden 2/12-22 til 28/12-22

Kontakt os for at komme af sted

Lyder ovenstående som noget for dig, skal du henvende dig til ActivCares udlandsafdeling på telefon 70 20 30 00 #4, her vil Lene Ostenfeldt eller John Groth besvare dine spørgsmål.
Du er også velkommen til, at sende en e-mail til udland@activcare.dk

Vi skal bruge:

  • Opdateret CV
  • Kopi af autorisation
  • Kopi af eventuelt bevis for specialuddannelse

Læs mere om vikariater i Grønland her.