Fortsat sommervikariater i Grønland

Vi har fortsat ledige sommervikariater i Grønland

Har du minimum 3 års erfaring som sygeplejerske og drømmer du om nye faglige udfordringer, så er et vikariat herover sommeren i Grønland en unik mulighed. Læs mere her.

Vikariater på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Der er flere ledige vikariater på Intensiv og Medicinsk afdeling hele sommeren, og du er velkommen til at byde ind med minimum 3 uger, i den periode der passer bedste for dig.

Intensiv

Vi søger intensiv- og neonatal sygeplejersker til vikariater i sommerperioden fra 19. juni til 7. august og igen fra 21. august til 25. september 2023.

Intensivafdelingen på Dronning Ingrids Hospital er en intensiv afdeling med et neonatalafsnit, som er normeret til fire intensive pladser for voksne og/eller børn. Alle indlæggelser er akutte, og vores patienter kommer fra hele Grønland. Vi modtager desuden patienter fra de øvrige sengeafdelinger på DIH og Sundhedscentret i Nuuk.

Medicinsk M1 og M2

Vi søger sygeplejersker til vikariater i sommerperioden, i nedenstående vikariater:

  • Sygeplejerske til medicinsk afd. M1 (Onkologi, Infektionsmedicin, Mave-tarm) i perioden d. 1/6 – 31/8 2023
  • Sygeplejerske til medicinsk afd. M2 (Nefrologi og pædiatri) i perioden d. 15/5 – 31/8 2023

Medicinsk afdeling i Nuuk har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Hospitalet modtager patienter til udredning, diagnosticering, pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge medicinske afsnit modtager både akutte og planlagte patienter. Samlet råder medicinsk afdeling over 32 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium.

Kontakt os for at komme af sted

Du skal henvende dig til ActivCares udlandsafdeling på telefon 70 20 30 00 tast 4, her vil Lene Ostenfeldt eller John Groth besvare dine spørgsmål.
Du er også velkommen til, at sende en e-mail til udland@activcare.dk

Vi skal bruge:

  • Opdateret CV
  • Kopi af autorisation
  • Kopi af eventuelt bevis for specialuddannelse

Læs mere om vikariater i Grønland her.