Whistleblower -ordning

Hvis du oplever uregelmæssigheder

I ActivCare ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan tale frit og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller forhold, som er i strid med lovgivningen eller den ordentlighed og kvalitet ActivCare står for.

ActivCare er del af DENA koncernen, der har etableret ´whistleblowerordninger´ for de enkelte virksomheder i koncernen.

Du kan bruge whistleblower-ordningen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

ActivCares whistleblower-ordning tilgås via en enkel og let anvendelig indberetningsportal, der kan benyttes af medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører. Indberetningsportalen sikrer optimal mulighed for åbenhed og ansvarlighed og skal ses som et supplement til hverdagens normale kommunikation.

Whistleblower-ordningen er en 100% anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler.

Tilgå ActivCares whistleblower-ordning HER

Whistleblowerordning