Hjælperordninger

Du har behovet, vi stiller teamet

ActivCare tilbyder kvalificerede hjælpere til bl.a. pleje og praktisk hjælp til borgere med et handicap samt til overvågning og pleje af borgere i eget hjem, bl.a. respiratorbrugere. Vi kan etablere hjælperteams hurtigt i hele landet. ActivCare tilbyder både faglærte og ufaglærte hjælpere.
Vi er specialiserede i at matche dygtige medarbejdere til opgaverne, og sikre at de besidder præcis de efterspurgte faglige kompetencer i forhold til opgaven.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ordninger, vi oftest håndterer for vores kunder.

Vikar, ActivCare, handicaphjælper, respiratorisk team

Helhedsløsningen

ActivCares helhedsløsning er et tilbud til alle borgere og familier i eget hjem, som har fået bevilget en hjælpeordning. ActivCare varetager alle opgaver i forbindelse med den bevilgede hjælpeordning, her under arbejdsgiver- og arbejdslederopgaver til den visiterede hjælp.

Hjælpen kan bestå af personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og forskellige støttefunktioner til borgere med en funktionsnedsættelse eller til familier med behov for aflastning eller støtte. Helhedsløsningen kan også anvendes som en del af et bostøttetilbud.

Formålet med helhedsløsningen er at give borgeren eller familien mulighed for at leve så normalt et liv som muligt. Derfor varetager vi altid opgaven i tæt samarbejde med den pågældende borger eller familie og selvfølgelig den visiterende myndighed. Vi fokuserer målrettet på at finde det rigtige match mellem borger og medarbejder, da kemien er en forudsætning for den gode hjælpeordning.

Ledsagerordningen

Med ledsageordninger tilbyder ActivCare at hjælpe kommunerne med at give borgere, som lever med en varig funktionsnedsættelse, mulighed for at komme hjemmefra, foretage indkøb og deltage i sociale og kulturelle aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra familie og venner.

Hos ActivCare har vi gode erfaringer med at varetage ledsagerordninger, der bevilges efter Servicelovens § 45 og 97.

  • Servicelovens §45 omfatter børn og unge i alderen 12-18 år
  • Servicelovens §97 omhandler voksne i alderen 18-67 år.

En ledsagerordning er på 15 timer pr. måned.

Formålet med ledsageordningen er at give borgeren mulighed for at leve så udadvendt et liv som muligt. Derfor varetager vi altid opgaven i tæt samarbejde med borger, familie og selvfølgelig den visiterende myndighed. Vi fokuserer målrettet på at finde det rigtige match mellem borger og medarbejder, da kemien er en forudsætning for den gode ledsageordning.

Støtteordninger

Med ActivCares støtteordninger henvender vi os primært til børne- og familieforvaltninger samt sagsbehandlere, der bevilger og administrerer støtteordninger til børn, unge og familier.

Støtteordningerne kan bl.a. omhandle bostøtteordninger, praktisk bistand, praktisk pædagogisk støtte og/eller behandlende forløb – enten som afklaringsforløb eller som længerevarende støtte/behandlingsforløb. Det kan også dreje sig om aflastning, ledsagelse og aktivering af børn, unge eller voksne med et handicap samt støtte- og kontaktpersonordninger m.v.

Formålet med ActivCares støtteordninger er at bidrage til, at borgeren eller familien får netop den hjælp og støtte i dagligdagen, som er blevet bevilget af kommunen.
Med ActivCare får du en professionel og erfaren samarbejdspartner med fokus på fleksibilitet og høj faglighed på både det sociale og det sundhedsfaglige område. Vi har stor ekspertise i at sammensætte den konkrete støtte ud fra en individuel vurdering i samarbejde med den kommunale samarbejdspartner og, når det er muligt, modtageren af ydelsen.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores konsulenter sidder klar ved telefonen. Udfyld felterne, og vi ringer dig op hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer – dog ikke i weekenden.
Træffer vi dig ikke på det givne tidspunkt, sender vi dig i stedet en mail, hvor vi beder dig om at oplyse, hvornår du kan træffes.