Respiratoriske teams

ActivCare, vikar, handicaphjælper, ufaglært, team, vikar

Vi er specialister på området

ActivCare tilbyder etablering og drift af sundhedsfaglige teams til borgere med behov for respiratorisk overvågning, kompleks pleje, terminalpleje m.v. Vi har stor ekspertise og mange års erfaring inden for området og kan etablere hjælp med kort varsel – både ved akut behov og ved behov for kontinuerlig hjælp over længere perioder.

Vi er specialiserede i at sammensætte teams, der besidder præcis de efterspurgte faglige kompetencer i forhold til opgaven, og vi har stor succes med at finde det rigtige match mellem borger og medarbejder.

Respiratorisk overvågning hos respirator- eller maskebrugere.

ActivCare er specialister inden for respiratorisk overvågning hos respirator- eller maskebrugere. Ud fra respirationscentrets bevilling og de faglige kvalitetskrav, der stilles i forhold til en given opgave, sammensætter vi et team af medarbejdere.
Vi sammensætter og drifter respiratoriske teams af sundhedsfaglige medarbejdere med uddannelse inden for ventilationsbrug og respiratorisk overvågning. Vores respiratoriske hjælpere varetager den daglige anvendelse af det respiratoriske udstyr og overvågning.

Vi stiller høje krav til vores medarbejdere, som både skal brænde for at arbejde med mennesker, have en god situationsfornemmelse og samtidigt kunne trives i et arbejdsmiljø, hvor der kan opstå svære situationer. Vores teams-medarbejdere skal forstå vigtigheden af deres funktion og kunne udvise forståelse over for både borgeren og dennes pårørende. Vores mål er at sammensætte teams, hvor der opnås tryghed og kontinuitet for borger. Det gør vi blandt andet ved at ansætte et faglig kompetent team med færrest muligt antal medarbejdere. Til hvert team er der endvidere tilknyttet en fast teamleder med sundhedsfaglig uddannelse.
ActivCares kompetente teamledere har stor erfaring med at sammensætte respiratoriske teams, så de matcher til den enkelte borgers situation samt kravene fra regionernes respirationscentre, der fastsætter rammerne og vilkårene for arbejdstider og vagtlængder. Du finder dem på vores kontorer i Odense, Aarhus og Holte (v. København), hvor de står for den daglige kontakt med vores respiratoriske borgere samt teams-medarbejderne. Det er teamlederne, der har ansvaret for, at vores teams fungerer optimalt, hvilket bl.a. involverer udarbejdelse af vagtplaner, afholdelse af personalemøder og lignende.

Rekrutteringen af respiratoriske hjælpere sker i tæt samarbejde mellem den enkelte borger og ActivCare. Vores teamledere og rekrutteringskonsulenter screener ansøgerne meget grundigt, for at sikre optimale forudsætninger for at etablere en tillidsfuld relation mellem borgeren og de respiratoriske medarbejdere.

Vikar, ActivCare, handicaphjælper, respiratorisk team

En professionel samarbejdspartner

ActivCare har igennem mange år haft et tæt samarbejde med respirationscentre, hospitaler m.v. i landets regioner og en lang række kommuner.

Vi er repræsenteret i alle landets regioner og har solid erfaring i levering af social- og sundhedsfaglige ydelser i hele landet. Det betyder, at vi er specialister på området, hvorfor både borger, pårørende og medarbejdere kan føle sig helt trygge i samarbejdet.

Hos ActivCare gør vi altid vores bedste for dem, som har brug for hjælp. Vi leverer dygtigt, sundhedsfagligt personale til organisationer – og måske vigtigst af alt menneskene bag – i et stadig mere komplekst arbejdsmarked, der har et stort behov for både faglighed og fleksibilitet. Vi tror på, at det gode samarbejde, vores ærlige og åbne dialog samt vores ordentlige og professionelle tilgang til alle opgaver, er vejen til succes. Vi ved, at vi er bedre sammen.

Bliv kunde

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores konsulenter sidder klar ved telefonen. Udfyld felterne, og vi ringer dig op hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer – dog ikke i weekenden.
Træffer vi dig ikke på det givne tidspunkt, sender vi dig i stedet en mail, hvor vi beder dig om at oplyse, hvornår du kan træffes.