Overenskomster

Fordi ordentlige forhold skaber tryghed for vores vikarer

Som et af Danmarks førende vikarbureau inden for social- og sundhedssektoren sikrer vi naturligvis ordentlige og overenskomstsikrede ansættelsesvilkår. Ansættelsesvilkårene afhænger af den konkrete stilling.

Vikaroverenskomster via VB

ActivCare har indgået/tiltrådt vikaroverenskomster med nedenstående fagforbund, og vi deltager aktivt i brancheforeningssamarbejde via Vikarbureauernes Brancheforening (VB).

  • Brancheoverenskomst for sygeplejerskevikarer mellem Dansk sygeplejeråd og Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID)
  • Brancheoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem FOA Fag og Arbejde og Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID)
  • Brancheoverenskomst for fysioterapeutvikarer mellem Danske Fysioterapeuter og Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID)
  • Brancheoverenskomst for ergoterapeutvikarer mellem Ergoterapeutforeningen og Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID)
  • Brancheoverenskomst for bioanalytikervikarer mellem Danske Bioanalytikere og Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID)
  • Brancheoverenskomst for jordemodervikarer mellem Jordemoderforeningen og Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID)
  • Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og FOA Fag og Arbejde
  • Socialrådgivervikaroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening
  • Lærervikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC)
  • Vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F – Fagligt Fælles Forbund

Vikaroverenskomster

ActivCare deltog i stiftelsen af Foreningen af Sygeplejevikarbureauer i Danmark (FASID) www.foreningen-fasid.dk og i den senere fusion med Vikarbureauernes Brancheforening (VB) www.vikarbureauernes-brancheforening.dk.

På vikaroverenskomstområdet er VB-FASID den toneangivende forhandlingssektion i sundhedssegmentet og den brancheforening, som har forhandlingsretten ved vikaroverenskomstfornyelserne med de faglige organisationer.

ActivCares administrerende direktør Christian Voie-Andersen er repræsenteret i Vikarbureauernes Brancheforenings bestyrelse.

ActivCare er endvidere medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores konsulenter sidder klar ved telefonen. Udfyld felterne, og vi ringer dig op hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer – dog ikke i weekenden.
Træffer vi dig ikke på det givne tidspunkt, sender vi dig i stedet en mail, hvor vi beder dig om at oplyse, hvornår du kan træffes.