Til borgere og pårørende

Høj kvalitet sikrer tryghed for borgeren og dennes pårørende

Hos ActivCare forstår vi, at det kan være en stor forandring og omvæltning for hele familien, når der skal oprettes et team til en respiratorisk behandling og overvågning, som skal være fysisk til stede hele tiden.

Vi er specialister inden for respiratorisk overvågning hos respirator- eller maskebrugere. Ud fra respirationscentrets bevilling og de faglige kvalitetskrav, der stilles i forhold til en given opgave, sammensætter vi et team af medarbejdere.

Vi stiller høje krav til vores medarbejdere, som både skal brænde for at arbejde med mennesker, have en god situationsfornemmelse og samtidigt kunne trives i et arbejdsmiljø, hvor der kan opstå udfordrende situationer.

Kontakt os

Hvad er respiratorisk overvågning?

Respiratorisk overvågning betyder, at borgerens respiratoriske behandling, herunder vejrtrækning og apparatur bliver overvåget af uddannede medarbejdere. Det er lægerne på regionens respirationscenter, som ordinerer respiratorisk overvågning i forbindelse med respiratorisk hjemmebehandling. Af lægeordinationen fremgår timetallet for den respiratoriske overvågning samt hvilken faggruppe, hjælperne skal tilhøre for at kunne varetage den respiratoriske pleje, behandling og overvågning. Såvel faggruppe som timetal kan ændres løbende.

Processen er sådan, at når lægerne på respirationscentret har ordineret overvågningen, så bliver ActivCare kontaktet og bedt om, at sætte et team. Vi sammensætter et hold, der matcher de angivne krav fra respirationscentret samtidigt med, at vi fokuserer på at sammensætte det helt rette team, hvor kemien matcher mellem borger og medarbejdere.

Hjælpere i hjemmet

Der er mange praktiske ting at forholde sig til, når der skal igangsætte respiratorisk overvågning i hjemmet. Hvor skal medarbejderne opholde sig, hvor skal det respiratoriske udstyr være, plejeartikler, hjælpemidler etc., og hvem skal gøre hvad og hvornår?

Hos ActivCare har vi mange års erfaring på området, og vi arbejder altid målrettet med at sikre tryghed og stabilitet i borgernes hverdag. Vores erfaring gør os til en god samarbejdspartner, og I er altid velkomne til at trække på vores viden.

Det er vigtigt, at vi fra starten får skabt den rette balance mellem det hjemlige og det faktum, at hjemmet nu også er blevet en arbejdsplads, hvor der skal opretholdes et godt og sikkert arbejdsmiljø.

En fast kontaktperson hos ActivCare

Hos ActivCare får borgeren tildelt en personalekonsulent som kontaktperson, der altid kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller udfordringer. Alle vores personalekonsulenter har en sundhedsfaglig uddannelse og er uddannet i at vejlede borger, pårørende og teams-medarbejdere i hverdagen. Det er personalekonsulenterne, der har ansvaret for at teamet fungerer så optimalt som muligt, herunder udarbejdelse af vagtplaner, afholdelse af personalemøder og lignende.
Vi tror på at samarbejde, ærlig dialog og tryghed skaber engagement til glæde for alle involverede.

‘’ActivCare har stor ekspertise indenfor respiratorisk overvågning og har en veletableret stab af dygtigere medarbejdere i hele landet”

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores konsulenter sidder klar ved telefonen. Udfyld felterne, og vi ringer dig op hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer – dog ikke i weekenden.
Træffer vi dig ikke på det givne tidspunkt, sender vi dig i stedet en mail, hvor vi beder dig om at oplyse, hvornår du kan træffes.