Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos ActivCare A/S.

Personoplysninger indsamles og behandles, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Anmelder vores hjemmeside
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Kontaktoplysninger

ActivCare A/S (dataansvarlig)

Røjelskær 11, 2. Sal, 2840 Holte

Cvr-nummer: 19344444

Telefon 70 20 30 00

Mail: persondata@activcare.dk

Ønsker du direkte kontakt til ActivCares databeskyttelsesrådgiver (DPO), fx til fortroligt at kunne klage over måden data behandles i organisationen, kan ActivCares DPO kontaktes på dpo@activcare.dk

Kategorier af personoplysninger vi indsamler

Når du besøger ActivCare.dk behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, og telefonnummer
 • Cookies

Formål med behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles til følgende formål

 • Besvarelse af din henvendelse
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Indsamling af cookies
 • Login til kundeportal
 • Whistleblowerordning

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Hjemlen til behandlingen af dine oplysninger bliver derfor kontrakten mellem ActivCare og kunden eller samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller b.

Såfremt du har handlet med ActivCare vil dine oplysninger yderligere blive behandles som led i en retlig forpligtelse, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Opbevaringsperiode

Dine oplysninger vil blive slettet senest 5 år efter registreringen.

Hvis behandling er hjemlet i dit samtykke behandles dine oplysninger, så længe de tjener det formål, hvorpå de blev indsamlet eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. Såfremt du har ønsket et tilbud vil dine oplysninger eksempelvis blive opbevaret i en periode på 2 år.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører, herunder it-leverandører mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af ActivCare. Ved anvendelse af databehandlere, er der indgået en skriftlig databehandleraftale, der sikrer at databehandleren lever op til gældende regler.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

I visse tilfælde er behandling af dine persondata uden for EU nødvendig for at kunne administrere din ansættelse. Dette er ofte i forbindelse med vores IT-leverandørers anvendelse af underdatabehandlere placeret uden for Unionen. I disse tilfælde sikrer vi altid, at overførslen sker med rette overførselsgrundlag, jf. Persondataforordningens kapitel V. Dette vil i de fleste tilfælde være gennem EU’s standard kontrakt klausuler (EU SCC) eller baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  • I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan kontakte Datatilsynet på borger.dk
Forud for en evt. klage beder vi dig rette henvendelse til ActivCares databeskyttelsesrådgiver, der vil forsøge at imødekomme din henvendelse.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Samtykke

Du har til enhver tid ret til, at tilbagekalde dit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger eller gennem kontakt til vores DPO.

Kontakt

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du kontakte persondata@activcare.dk.