Bliv sygeplejerske på medicinsk afdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Vi har ledige vikariater på medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Medicinsk afdeling i Nuuk har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Hospitalet modtager patienter til udredning, diagnosticering, pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje.
Begge medicinske afsnit modtager både akutte og planlagte patienter. Samlet råder medicinsk afdeling over 32 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium.

Har du bred medicinsk erfaring og lyder ovenstående som noget, du kunne være nysgerrig på, så kan det være dig vi leder efter til vikariater her:

 • M1 (onkologi, infektion og gastro)
  • I perioden 27. juni til 29. juli
  • I perioden 2. september 2024 til 31. januar 2025.
 • M2 (cardiologi, nefrologi og pædiatri)
  • I perioden 27. juni til 2. september
  • I perioden 2. september 2024 til 31. januar 2025.

Kontakt os for at komme af sted

Lyder ovenstående som noget for dig, skal du henvende dig til ActivCare, udlandsafdelingen på telefon 70 20 30 00 #5, her vil Lene Ostenfeldt eller John Groth besvare dine spørgsmål.

Vi vil også gerne høre fra dig selvom du ikke kan hele perioden.
Du er også velkommen til, at sende en e-mail til udland@activcare.dk

Vi skal bruge:

 • Opdateret CV
 • Kopi af autorisation
 • Kopi af eventuelt bevis for specialuddannelse

Læs mere om vikariater i Grønland her.