Afbestillingsfrist for helligdage

Hos ActivCare har vi pr. 1. januar 2022 øget vores afbestillingsfrister for helligdage til 72 timer før vagtstart. Ændringen er nødvendig at indføre, da vi desværre ofte oplevede, at vores vikarer blev afmeldt så kort før vagtstart, at det ikke længere var muligt for dem at blive booket ind på en anden helligdagsvagt. Tiltaget gør os i stand til at fastholde vores dygtige vikarer, da de ved, at de ikke vil blive afmeldt af kunden kort før vagten, og derfor er sikret deres løn. Vores vikarer mister modet for vikarlivet, hvis de gentagende gange oplever, at de bliver afmeldt med kort varsel. Fastholdelse af dygtige vikarer er væsentlig for både jer og os, når vi skal opretholde en høj kvalitet og dækning.

Har du brug for yderligere information om denne ændring, er du velkommen til at kontakte din lokale kundekonsulent.

Annemette Olsen

Kundekonsulent, Vest Danmark
Mobil: 22 68 15 45
E-mail: aol@activcare.dk

Kirsten Huusfeldt Kruse

Kundekonsulent, Øst Danmark
Mobil: 22 68 15 17
E-mail: kiku@activcare.dk